Volym3

Volymmätning

Vi har möjligheten att erbjuda en kostnadseffektiv 3D-kartering dvs. flygburen volymmätning av massaupplag, grus- och bergtäkter, samt höjdbestämning av deponier.

Med hjälp av flygbilder kan hela volymen mätas med hög noggrannhet.

Fördelen med flygfotografering är att hela upplaget blir uppmätt vid samma tidpunkt. Risker vid traditionella metoder med dubbelmätning av flyttade volymer elimineras.

Alla volymer mäts individuellt och hänsyn tas till höjdvariationer och marklutning. Om objektet är snötäckt justerar vi för det.

Beställaren får ett högupplöst foto samt en separat mängdlista uppdelad och numrerad enligt önskemål, alternativt höjdkurvor med halvmetersgrid.