Hygge2

Lodbilder

ORTOFOTO

Ett ortofoto är en flygbild som är fotograferad rakt uppifrån och som korrigerats till en skalriktig fotografisk avbildning av terrängen. 

Ortofoto används fördelaktigt som hjälpmedel för ajourhållning av digitala kartor, men är också värdefullt vid detaljerad planering och projektering av t.ex. infrastruktur, naturreservat, vägar, vindkraftverk och samhällen.

Vi erbjuder upplösningar från 5cm – 35cm/pixel.

Användningsområden
  •  Ajourhållning av areal.
  •  Skadebedömning vid storm, brand, snöskador, översvämning eller insektsangrepp.
  •  Markberedning och plantering.
  •  Skogsbruksplanläggning
  •  Dokumentation